Türkçe

İletişim

 

Yönetim

Kim kimdir?   /

BM Organizasyon Yapısı

Direktör
Deniz Baltacı
0216 483 9228
       
Kullanıcı Hizmetleri
Cem Özel
0216 483 9220
Koleksiyon ve Bilgi Erişim Sistemleri
Oya Arus
0216 483 9223
İdari Hizmetler
Çiyse Öztan
0216 483 9214
Satınalma, Abone ve Finansal İşlemler
Elif Üst
0216 483 9226

 

Kullanıcı Hizmetleri

Referans ve Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması
0216 483 9227
   
0216 483 9209
Ödünç Verme
Mine Akkurt
0216 483 9209
 
Erkan Keser
 
0216 483 9208 / 9218
 
Rıdvan Öztürk
 
0216 483 9208 / 9218
Rezerv Koleksiyon
Mine Akkurt
0216 483 9209
 
Erkan Keser
 
0216 483 9208 / 9218
 
Rıdvan Öztürk
 
0216 483 9208 / 9218
Vardiya
Fatih Özün
0216 483 9208 / 9218
Eğitim Materyali Üretimi
Melih Yaylı
cms@sabanciuniv.edu
0216 483 9211

 

Koleksiyon Geliştirme ve Bilgi Erişim Sistemleri

Koleksiyon Geliştirme
Deniz Ulusoy
0216 483 9221
Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu
Burcu Ersoy
0216 483 9206
SU Üniversite Tarihi Arşivi
Adnan Çapa
0216 483 9203
Doküman Sağlama / ILL
Bahadır Barut
0216 483 9224
BM Yazılım
Gökay Gürsoy
0216 483 9217