Türkçe

 

Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı

 

Ödünç alınmasına izin verilen koleksiyonlardan belirli süre için yararlanmak üzere ödünç alan, ancak kaybeden veya Bilgi Merkezi içinde ve dışındaki kullanım sırasında bilgi kaynaklarına hasar verenlere aşağıdaki uygulama doğrultusunda işlem yapılır.

 

1. Bilgi Merkezi Koleksiyonlarından Alınan Bilgi Kaynakları

Bilgi kaynaklarını kaybeden ve süresi içerisinde bildiren kullanıcılardan: 

Bilgi Kaynağının Fiyatı + İşlem Bedeli alınır.

Bilgi kaynağı fiyatlarının hesaplanmasında, piyasada mevcut olan ilgili bilgi kaynağının cari liste fiyatları esas alınır. Baskısı tükenen bilgi kaynaklarının fiyatı, ilgili bilgi kaynağı piyasasında yapılan araştırma sonunda belirlenir.

  

2. Multimedya Ekipmanları

Multimedya / Grup ve Projeksiyon odalarının anahtarlarını kaybeden ve süresi içerisinde bildiren kullanıcılardan:

Anahtar ve Kilit Bedeli olan 25 USD + İşlem Bedeli alınır.

Karellerin kullanımı için gerekli olan kulaklık, video&DVD ve TV kumanda poşeti içerisindeki ekipmanları kaybeden ve süresi içerisinde bildiren kullanıcılardan:

Ekipmanın Bedeli + İşlem Bedeli alınır.

 

3. Diğer Kurumlardan Ödünç Alınan Bilgi Kaynakları

Kurumlar arası işbirliği esaslarına göre ödünç alındığı halde kaybedilen bilgi kaynaklarının bedellerinin ödenmesinde, ilgili kurumun kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

Bu durumdaki kullanıcılar, sorunlarını giderinceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Not: İşlem Bedeli : Her yayın için 20 TL

 

FIC-A54001-06-V03